Уважаеми дами и господа,

Охранителна фирма"Дифенс-С" ООД има удоволствието да Ви предложи своите услуги за физческа
охрана и техническа защита.
"Дифенс-С" ООД притежава лиценз № 730/ 28.12.2005г за извършване на охранителна дейност
на територията на цялата страна.

В своята дейност фирмата се ръководи от следните признаци:

v Осигуряване на пълния комплекс услуги, отнасящи се до безопасността на нашите клиенти -
от професионален анализ на риска и поемане на отговорност на охраната за съответните
обекти до защита на фирмените тайни;
v Лоялност и висока степен на взаимно доверие в деловата работа с партньорите;
v Поемане на материална отговорност при нанасяне на щети в охраняваните обекти;
v Индивидуален подход към всеки клиент на фирмата и изграждане на специфичен профил на
сигурността на съответните обекти , които подлежат на охрана;
v Стремеж към използване на съвременни технологии, снижаващи себестойността на услугата
при най-висока степен на гарантиране безопасността на клиентите;
v Изграждане на технически системи със СОТ, видеоконтрол, контрол на достъп и др.

Ние сме в състояние да поемем всички функции по осигуряване на пропускателния режим и защита на
охраняваните от нас обекти. "Дифенс-С" ООД поема всички разходи за професионалния и психо-
физически подбор и подготовка на охранителните работници, осигуровки, униформа, въоръжение и
комуникации.
                                                      Доверете се на нашия професионализъм!
                                                         Той е Вашата гаранция за сигурност !
НАЧАЛО ЗА НАС УСЛУГИ КОНТАКТИ КЛИЕНТИ РАБОТА